Jei išgyvenate skyrybas ar tiesiog pradėjote gyventi atskirai, vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos turėsite atsižvelgti, yra vaiko išlaikymo išmokos. Alimentai yra esminė dalis užtikrinant, kad jūsų vaikais būtų pasirūpinta net kai tėvai nebegyvena kartu.

Žemiau pateikiama informacija, padedanti susipažinti su alimentų pasitelkimu. Svarbu suprasti teisinius vaiko išlaikymo pagrindus ir tai, kaip viskas veikia. Tik tokiu būdu pavyks užtikrinti, kad jūsų šeima būtų finansiškai saugi.

Kas yra alimentai?

alimentai vaikuiVaiko alimentai yra pinigai, kuriuos vienas iš tėvų moka kitam, siekdamas finansiškai padėti savo vaikams. Suma, kurią tėvai moka vaiko išlaikymui, įvairiose šalyse gali skirtis. Tačiau, paprastai ją sudaro būtiniausių dalykų, tokių kaip maistas, drabužiai, būsto išlaidos, medicinos sąskaitos, mokymosi išlaidos ir kt., derinys. Kai kuriais atvejais teismai taip pat gali reikalauti, kad vienas iš tėvų apmokėtų dienos priežiūros ar popamokinės veiklos išlaidas.

Kaip apskaičiuojamas alimentų dydis Lietuvoje?

Vaikų alimentai Lietuvoje indeksuojami pagal statistikos departamento skelbiamus metinius gyvenimo lygio indeksus (GLI). Gyvenimo lygio indeksas yra rodiklis, kuris rodo, kiek reikia pinigų, kad asmuo galėtų įsigyti tam tikrą prekių ir paslaugų rinkinį, atsižvelgiant į jų kainas.

Vaikų alimentų indeksavimas yra atliekamas kasmet pagal tą metų gyvenimo lygio indekso vertę, kuri buvo nustatyta praėjusiais metais. Tai reiškia, kad vaikų alimentų dydis padidinamas proporcingai gyvenimo lygio indekso padidėjimui.

Pavyzdžiui, jei tėvams buvo nustatyti vaikų alimentai 2022 metais, o 2023 metais gyvenimo lygio indeksas padidėjo 5 proc., tai reiškia, kad vaikų alimentai 2023 metais bus padidinti 5 proc.

Vaikų alimentų indeksavimo taisyklės ir gyvenimo lygio indeksai reguliariai skelbiami Valstybinės socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje. Tuo pačiu galite pasinaudoti skaičiuokle, kuri leis suprasti kokie alimentai priklauso.

Kaip apskaičiuojami alimentai vaikui kitose šalyse?

Jeigu gyvenate užsienyje, turėkite galvoje, kad kitose šalyse tvarka ir skaičiavimo metodai gali skirtis. Vaiko alimentų apskaičiavimas grindžiamas daugeliu veiksnių, įskaitant abiejų tėvų pajamas, dalyvaujančių vaikų skaičių ir bet kokius specialius jų poreikius. Kiekviena valstybė turi savo gaires, kaip nustatyti vaiko išlaikymo išmokas, ir teismai, priimdami sprendimus, vadovausis šiomis gairėmis.

Paprastai kalbant, teismai atsižvelgs į tokius veiksnius kaip kiekvieno iš tėvų pajamos ir išlaidos, bet koks turtas, kuris gali būti prieinamas vaikų auginimo išlaidoms padengti (t. y. nekilnojamasis turtas ar investicijos) ir išlaidos, susijusios su vaikų auginimu tam tikroje vietoje.

Teismų sistemai surinkus ir išanalizavus visą reikiamą informaciją, teisėjas kiekvienai šaliai nustatys atitinkamą sumą, kuri padėtų padengti išlaidas, susijusias su bendrų vaikų auginimu. Suma gali būti periodiškai koreguojama, atsižvelgiant į abiejų šalių pajamų pokyčius arba aplinkybes, susijusias su jų vaikų priežiūra ir auklėjimu.

Alimentai vaikui apskaičiuojami remiantis sąžiningumo principu

Kai kuriais atvejais iš tėvų, kuriems nėra globos, gali tekti skirti papildomų lėšų dėl lengvinančių aplinkybių, tokių kaip privačios mokyklos mokslas arba medicininės sąskaitos, kurios neapima sveikatos draudimo kompensacijos iš ligonių kasų. Priklausomai nuo situacijos, šios papildomos lėšos gali būti įtrauktos į esamą ginčą arba dėl jų deramasi atskirai pagal abiejų šalių susitarimą ne teismo tvarka.

Vaiko išlaikymas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant, kad jūsų šeima būtų finansiškai saugi skyrybų proceso metu arba atsiskyrus nuo partnerio. Svarbu, kad visi dalyvaujantys asmenys suprastų kaip veikia vaikų alimentai. Tai reikalinga tam, kad būtų galima priimti teisingumu grindžiamus sprendimus dėl savo finansinės ateities ir užtikrinti, kad jų vaikų poreikiai būtų patenkinti nesukeliant pernelyg didelės įtampos nė vieno iš tėvų finansams.

Jei turite klausimų apie konkrečią situaciją, susijusią su vaiko išlaikymo įstatymais ir kitais teisės aktais, geriausia pasikonsultuoti su teisininku, kuris specializuojasi šeimos teisėje. Tai padės sužinoti kokios yra jūsų šeimos galimybės.